Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na flagę klasy

Flaga klasy stanie się elementem identyfikacji uczniów z kierunkiem kształcenia, który wybrali w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSZ w Rawiczu.

2. Konkurs na flagę klasy trwa od 1 października do 15 listopada 2013 roku.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

4. Celem konkursu jest opracowanie projektu, następnie wykonanie flagi klasy zawierającej kierunek bądź kierunki kształcenia uczniów w danej klasie: technik ekonomista, technik elektryk, technik handlowiec, technik logistyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik teleinformatyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Na fladze nie wpisujemy roku i symbolu klasy. Oprócz nazwy kierunku kształcenia na fladze umieszczamy rysunek lub element graficzny, który jest utożsamiany z wybranym kierunkiem. Liczy się pomysłowość oraz trafność przekazu. Do flagi przypinamy kartkę z numerem klasy, czyli autorami pracy. Flaga powinna mieć 120 cm szerokości i 70 cm wysokości, natomiast wysokość drewnianego kija to 150 cm.

5. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu na flagę klasy.

6. Każdy zespół klasowy powinien wykonać jedną flagę. Organizator dopuszcza stworzenie dwóch flag przez zespół klasowy, w którym uczniowie kształcą się w różnych kierunkach.

7. Prace konkursowe powinny być przygotowane podczas godzin z wychowawcą samodzielnie przez zespoły klasowe oraz muszą być wolne od wad prawnych.

8. Prace dostarczone po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

9. Flagi klasy należy dostarczyć opiekunom Samorządu Uczniowskiego.

10. Dyrektor ZSZ w Rawiczu powoła Komisję konkursową, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy.

11. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z przyjętymi kryteriami: pomysł, oryginalność, funkcjonalność, czytelność i trafność zawartego przekazu.

12. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

13. Wynik konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.

14. Organizator zastrzega wykorzystanie prac konkursowych w celach promocji ZSZ w Rawiczu.

15. Uczestnicy oraz zwycięzca konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania dostarczonej pracy konkursowej.

16. Zgłoszone do konkursu prace nie ulegają zwrotowi.

17. Wszelkie kwestie, których nie obejmuje regulamin konkursu rozstrzyga Organizator.

Opracowali: S. Maciaszek – Basty i J. Moryson

Statystyki

3674366
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Wszystkie wizyty od 22.06.2012
152
777
152
10993
27330
3674366

Twoje IP: 3.93.75.30
Data i godzina: 2019-09-16 04:38:32

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Migawki z życia ZSZ 2015/2016

Spotkanie Klubu europejskiego

W dniu 15 czerwca 2016 odbyło się w naszej szkole spotkanie Klubu europejskiego poświęcone rocznicy wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej oraz chrześcijańskim korzeniom Europy. Gościliśmy księdza Michała Zamelka i pana Piotra Popielasa, który wraz z trójką uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz uczniem naszego Zespołu Mikołajem Ratajczakiem z klasy 2tti towarzyszyli na gitarach i bębenkach do śpiewu kanonów z Taizé.

Najpierw ksiądz Michał opowiedział o chrześcijańskich korzeniach Europy, wymieniając tych, którzy na europejskie ziemie przynieśli chrześcijaństwo: św. Piotra, św. Pawła i św. Jakuba, św. Cyryla i Metodego.

Więcej…
Monday the 16th. Affiliate Marketing. ZSZRawicz
Copyright 2012

©